Střecha je základní konstrukcí, která chrání stavbu a obyvatele před účinky počasí. Střecha má nezastupitelný význam i z hlediska celkového rázu stavby. Naprosto jinak vyzní stavba s pálenou střešní krytinou než stavba s krytinou z falcovaného titanzinku. Aby jste se orientovali i v základních pojmech, v následujícím textu naleznete základní pojmy z názvosloví střech, rozdělení podle sklonu a podobně. Znalost těchto pojmů Vám bude nápomocna při pozdější orientaci v textech k jednotlivým střešním krytinám a konstrukcím.

Prvky střech:


Základní názvosloví střech:


Rozdělení střech podle sklonu:
Za nejzákladnější rozdělení střech považujeme rozdělení podle sklonu střechy na:
- střechy ploché se sklonem 0-10° (pozor, pro povlakové krytiny určuje norma jako minimální spád sklon 1°)
- střechy šikmé se sklonem od 10-45°
- střechy strmé se sklonem 45-90°
Pozor, tento údaj je pro výběr střešní krytiny velmi důležitý.
Doporučené sklony střešních krytin dle ČSN 73 1901

Rozdělení šikmých střech podle tvaru:


Rozdělení střech podle počtu plášťů:
- jednoplášťové
- víceplášťové
Jednoplášťová střecha je taková, která nemá ve své skladbě vnesenu ani jednu větranou mezeru. Zejména jde o ploché střechy. Skladba může být například od interiéru k exteriéru takováto:
- nosná konstrukce
- parozábrana
- tepelná izolace
- hydroizolace
Dvouplášťová střecha je taková která obsahuje jednu větranou mezeru.


Větraná vzduchová mezera slouží jednak k odvodu kondenzátu, který se vytvoří na spodní straně tašek a jednak snižuje množství vlhkosti v tepelné izolaci, která se tam během chladných období roku akumuluje. Jednoplášťové střechy musí být na rozdíl od dvouplášťových navrženy tak, aby kondenzace byla minimální a parozábrana maximálně účinná.

Víceplášťová střecha má více větraných mezer. Tříplášťová střecha obsahuje ve své skladbě dvě mezery oproti předchozímu případu většinou ještě mezeru pod pojistnou hydroizolací, čtyřplášťová střecha obsahuje 3 větrané mezery, atd.

Protože je střecha tak důležitou konstrukcí, doporučujeme věnovat velký důraz i při výběru střešní krytiny. Ne každá krytina je vhodná pro daný tvar střechy nebo pro určitou oblast. Také je u některých tvarů střech problém ji odvětrat - i na takové posouzení by jste si měli udělat čas. Pokud totiž není navržena správně skladba střechy, těžko se potom opravuje. A odstranění všech tašek a laťování například jen proto, že nebyla použita pojistná hydroizolace nebo byla špatně provedena, tak to je věc kterou investoři velmi špatně nesou.

počítadlo.abz.cz
MiRi © 2012